Screenshot 2018-01-15 19.05.27

Reconnect with nature on a hill farm in the Valleys

Ailgysylltu gyda natur ar fferm fynyddig yn y Cymoedd

 

Version 2

 

Foraging walks

Teithiau cerdded chwilota

 

Meadowsweet – Erwain

neu / or Brenhines y Ddôl (Queen of the Meadow)

Meadowsweet was one of the three flowers Math and Gwydion used to make Blodeuwedd in the Mabinogion

It’s a natural source of salicylic acid, the active ingredient of aspirin

 

 

Stories from the landscape

Hanes y dirwedd

IMG_1821
Who, what, why? Pwy, beth, pam?

 

IMG_2491

 

 

Learn practical skills

Dysgu sgiliau ymarferol

 

 

 

 

 

Practice speaking Welsh outdoors

Ymarfer eich Cymraeg yn yr awyr agored

Screenshot 2018-06-07 09.03.30